Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

Τσερκόμετρα - Ταινίες Περιμέτρου

Τσερκόμετρα, τανίες περιμέτρου ακριβείας 0,1mm, 0,05mm για περιφέρειες εως και 7000mm. Σε απλό ατσάλι, INOX, και μαύρο teflon.