Επομενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Ρίγες Μέτρησης

Οι ρίγες μέτρησης χωρίζονται σε εύκαμπτες και άκαμπτες. Οι εύκαμπτες είναι πάντα ανοξείδωτες ενώ οι άκαμπτες υπάρχουν και σε απλές. Το πρότυπο για τις εύκαμπτες είναι το EG Class και για τις άκαμπτες το DIN 866.