Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

Πλακες Εφαρμογής

Οι πλακες εφαρμογης κυκλοφορούν σε διάφορες ποιότητες (ακρίβεια επιπεδότητας) με βάση το πρότυπο DIN 876. Οι κατηγορίες αυτές είναι κατά σειρά GG3 (χαμηλότερη) GG3 - GG1 - GG0 - GG00 - GG000 (υψηλότερη).

Οδηγός για Πλάκες Εφαρμογής

Οι πλάκες εφαρμογής αποτελούν βασικό εξοπλισμό σε όλες τις εργασίες κατεργασίας μετάλλων και είναι απαραίτητο εργαλείο ελέγχου ποιότητας. Χρησιμοποιούνται στις περισσότερες συγκριτικές μετρήσεις όπου χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα...