Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr - 9:00 με 18:00
2102231624 - info@organametrisis.gr - 9:00 με 18:00

Πλακες Εφαρμογής

Οι πλακες εφαρμογης η αλλιώς γρανιτόπλακες κυκλοφορούν σε διάφορες ποιότητες (ακρίβεια επιπεδότητας) με βάση το πρότυπο DIN 876. Οι κατηγορίες αυτές είναι κατά σειρά GG3 (χαμηλότερη) GG3 - GG1 - GG0 - GG00 - GG000 (υψηλότερη). Συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με υψομετρικούς γράφτες.

Οδηγός Αγοράς

Οδηγός Αγοράς για Πλάκες Εφαρμογής

Οι πλάκες εφαρμογής αποτελούν βασικό εξοπλισμό σε όλες τις εργασίες κατεργασίας μετάλλων και είναι απαραίτητο εργαλείο ελέγχου ποιότητας. Χρησιμοποιούνται στις περισσότερες συγκριτικές μετρήσεις όπου...