Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

PCE-RT 2300 - Τραχύμετρο φορητό

PCE Instruments logo
2,815.00 €
SKU PCE-RT 2300
Κωδικός Τιμή Στοκ
PCE-RT 2300 2,815.00 € 2-5 εργάσιμες


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Οδηγίες Χρήσης

Φορητός μετρητής επιφάνειας για την ταχεία ανίχνευση της τραχύτητας (Ra, Rz, Rq, Rt και πολλά άλλα) / Αποσπώμενη μονάδα αισθητήρα / Οθόνη αφής / Εύρος 320μm ή 12.6mil.

Ο μετρητής PCE-RT 2300 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τραχύτητας των επιφανειών. Ο μετρητής τραχύτητας PCE-RT 2300 διαθέτει αποσπώμενο μηχανοκίνητο αισθητήρα. Αυτό καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της τραχύτητας μιας επιφάνειας με τη συσκευή μέτρησης της τραχύτητας ακόμη και σε μικρά ή στενά προφίλ. Οι μετρούμενες τιμές εμφανίζονται σε μεγάλη οθόνη LCD του μετρητή τραχύτητας. Ο ελεγκτής υλικού τροφοδοτείται από μια εσωτερική μπαταρία με τάση. Αυτή η μπαταρία μπορεί να τροφοδοτηθεί με συμβατικό τροφοδοτικό USB.

Ο αποσπώμενος μηχανοκίνητος αισθητήρας συνδέεται με καλώδιο στην κύρια μονάδα του μετρητή τραχύτητας. Η γραφίδα διαμαντιού είναι εγκατεστημένη στον αισθητήρα με κινητήρα. Αυτό πιέζει με μέγιστη δύναμη 4 mN την επιφάνεια την οποία πρόκειται να μετρηθεί η τραχύτητα. Ο ελεγκτής υλικού μετρά σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ISO, ANSI και JIS για όργανα μέτρησης τραχύτητας.

Παρακάτω δίνεται μια ερμηνεία των βασικών αποτελεσμάτων που δίνει ο PCE-RT 2300 μετά από την μέτρηση της επιφάνειας:

Rz = μέση τραχύτητα

Η μέση τραχύτητα Rz είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των μεγαλύτερων βαθών της τραχύτητας διαφόρων παρακείμενων μεμονωμένων τμημάτων μέτρησης.

Ra = τραχύτητα αριθμητικών κέντρων

Το Ra είναι η γενικά αναγνωρισμένη και διεθνώς εφαρμοζόμενη παράμετρος τραχύτητας. Είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των απόλυτων τιμών των αποκλίσεων του προφίλ από τη γραμμή αναφοράς. Η μετρηθείσα τιμή Ra είναι πάντοτε μικρότερη από την τιμή Rz που προσδιορίζεται στο ίδιο προφίλ τραχύτητας. 

Rt = μέγιστη τραχύτητα 

Η μέγιστη τραχύτητα επιφανείας Rt είναι η απόσταση μεταξύ του υψηλότερου και του χαμηλότερου σημείου του τμήματος μέτρησης. 

Rq = τετραγωνική μέση τραχύτητα

Rq είναι το μέσο τετράγωνο ρίζας όλων των αξονικών μετρήσεων (τεταγμένων) μέσα στην επιμέρους απόσταση μέτρησης l. Η Rq αντιστοιχεί στην ονομασία RMS (Root Mean Square).

Χαρακτηριστικά:

- Οθόνη αφής

- Μέτρηση όλων των τιμών τραχύτητας

- Μπαταρία και λειτουργία με την χρήση σταθερού ρεύματος

- Ρυθμιζόμενα διαφορετικά φίλτρα

- Κεφαλή διαμαντιού

- Αποσπώμενος μηχανοκίνητος αισθητήρα

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

1 x μετρητή τραχύτητας PCE-RT 2300

1 x μικρό αισθητήρα

1 x αποσπώμενο μηχανοκίνητο αισθητήρα

2 x καλώδια σύνδεσης για τη μονάδα του κινητήρα

1 x φορτιστή

1 x καλώδιο διασύνδεσης

1 x θήκη μεταφοράς

1 x οδηγίες χρήσης

Specifications

Masuring range 320 μm
Accuracy ± 10%
Repeatability ± 7%
Resolution ± 20 μm: 0.01 μm
± 40 μm: 0.02 μm
± 80 μm: 0.04 μm
Measurement Parameters Ra, Rz, Rq, Rt, Rc, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz (JIS), Ry, Rs, Rsk, Rku, Rmax, Rsm, Rmr, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2
Measurement Standards ISO4287, ANSI b46.1, DIN4768, JISb601
Graphic Primary profile (roughness + waviness)
Roughness profile (roughness)
Loading curves
Measuring filter RC, PC-RC, Gaus, DP
Measuring section (Cut Off)                                        0.25 mm, 0.8 mm, 2.5 mm
Measuring length 1 ... 5* measuring path
Max. 17.5 mm (including pre- and post-run)
Sensor Diamond probe tip 90°
5 μm
Contact force sensor <4 mN
Feed rate   0.25 mm: 0.135 mm / s
0.8 mm: 0.5 mm / s
2.5 mm: 1 mm / s
Display 3.5"" LCD screen
Power supply 3.7V Li-Ion Battery
5V / 800-mA USB Power Adapter
Operating time 50 h
Operating conditions -20 ... 40°C / -4 ... 104°F, max. 90% rh
Storage conditions -40 ... 60°C / -40 ... 140°F, max. 90% rh
Dimensions Main unit: 158 x 55 x 52 mm / 6.2 x 2.2 x 2 in
Motor unit: 115 x 23 x 27 mm / 4.5 x 1 x 1.1 in 
Weight About 500 g / 1.1 lbs
   

" "

Material tester PCE-RT 2300
 
Portable material tester for the rapid detection of roughness (Ra, Rz, Rq, Rt and many more) / Detachable motor unit / Touch screen / Interface 

The material tester PCE-RT 2300 is used to measure the roughness of surfaces. The PCE-RT 2300 roughness meter has a removable motorized sensor. This property makes it possible to determine the surface roughness with the roughness measuring device even on small or narrow profiles. The measured values ​​are displayed on a large LCD display of the roughness meter. This display is also used by the material tester. The material tester is powered by an internal battery with voltage. This battery can be powered by a conventional USB power adapter.
The detachable motorized sensor is connected by a cable to the main unit of the roughness gauge. The diamond stylus is installed in the motorized sensor. This presses with a maximum force of 4 mN on the surface from which the roughness is to be measured. The material tester measures according to the valid ISO, ANSI and JIS standards for roughness measuring instruments.
Worth knowing about the roughness measuring device:
Rz = average roughness
The mean roughness depth Rz is the arithmetic mean of the largest individual seam depths of several adjoining individual measuring sections.
Ra = arithmetic mean roughness
Ra is the generally recognized and internationally applied roughness parameter. It is the arithmetic mean of the absolute values ​​of the profile deviations within the reference line. The measured value Ra is always smaller than the Rz value determined on the same roughness profile.
Rt = maximum roughness
The maximum surface roughness Rt is the distance between the highest and the lowest point of the measuring section.
 
Rq = Square Mean Roughness
Rq is the root mean square of all ordinate values ​​within the individual measurement distance l. Rq corresponds to the designation RMS (Root Mean Square).

- Touchscreen
- Measurement of all roughness values
- Battery and mains operation
- Different filters adjustable
- Diamond test head
- Removable motorized sensor

" "

Masuring range 320 μm
Accuracy ± 10%
Repeatability ± 7%
Resolution ± 20 μm: 0.01 μm
± 40 μm: 0.02 μm
± 80 μm: 0.04 μm
Measurement Parameters Ra, Rz, Rq, Rt, Rc, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz (JIS), Ry, Rs, Rsk, Rku, Rmax, Rsm, Rmr, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2
Measurement Standards ISO4287, ANSI b46.1, DIN4768, JISb601
Graphic Primary profile (roughness + waviness)
Roughness profile (roughness)
Loading curves
Measuring filter RC, PC-RC, Gaus, DP
Measuring section (Cut Off)                                        0.25 mm, 0.8 mm, 2.5 mm
Measuring length 1 ... 5* measuring path
Max. 17.5 mm (including pre- and post-run)
Sensor Diamond probe tip 90°
5 μm
Contact force sensor <4 mN
Feed rate   0.25 mm: 0.135 mm / s
0.8 mm: 0.5 mm / s
2.5 mm: 1 mm / s
Display 3.5"" LCD screen
Power supply 3.7V Li-Ion Battery
5V / 800-mA USB Power Adapter
Operating time 50 h
Operating conditions -20 ... 40°C / -4 ... 104°F, max. 90% rh
Storage conditions -40 ... 60°C / -40 ... 140°F, max. 90% rh
Dimensions Main unit: 158 x 55 x 52 mm / 6.2 x 2.2 x 2 in
Motor unit: 115 x 23 x 27 mm / 4.5 x 1 x 1.1 in 
Weight About 500 g / 1.1 lbs