Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

4129 - MF Ø15-25mm Ελεγκτήρες Σπειρωμάτων Δαχτυλίδια Fine 6g με Certificate

Insize logo
58.00 €
SKU 4129-15P
Κωδικός Διάμετρος Pitch Type Τιμή Στοκ
4129-15G 15 0.5 GO 84.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-15GN 15 0.5 NOGO 86.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-15L 15 0.75 GO 86.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-15LN 15 0.75 NOGO 86.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-15P 15 1.0 GO 58.00 € 2-5 εργάσιμες
4129-15PN 15 1.0 NOGO 48.60 € 15-18 εργάσιμες
4129-15R 15 1.5 GO 46.90 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-15RN 15 1.5 NOGO 41.50 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-16G 16 0.5 GO 53.10 € 2-5 εργάσιμες
4129-16GN 16 0.5 NOGO 46.10 € 15-18 εργάσιμες
4129-16L 16 0.75 GO 56.90 € 2-5 εργάσιμες
4129-16LN 16 0.75 NOGO 55.30 € 2-5 εργάσιμες
4129-16P 16 1.0 GO 44.30 € 2-5 εργάσιμες
4129-16PN 16 1.0 NOGO 38.80 € 2-5 εργάσιμες
4129-16Q 16 1.25 GO 47.30 € 2-5 εργάσιμες
4129-16QN 16 1.25 NOGO 41.50 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-16R 16 1.5 GO 38.90 € 2-5 εργάσιμες
4129-16RN 16 1.5 NOGO 32.90 € 2-5 εργάσιμες
4129-17G 17 0.5 GO 93.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-17GN 17 0.5 NOGO 86.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-17L 17 0.75 GO 98.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-17LN 17 0.75 NOGO 86.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-17P 17 1.0 GO 84.00 € 15-18 εργάσιμες
4129-17PN 17 1.0 NOGO 65.00 € 15-18 εργάσιμες
4129-17R 17 1.5 GO 64.00 € 15-18 εργάσιμες
4129-17RN 17 1.5 NOGO 54.00 € 15-18 εργάσιμες
4129-18G 18 0.5 GO 57.90 € 2-5 εργάσιμες
4129-18GN 18 0.5 NOGO 45.40 € 2-5 εργάσιμες
4129-18L 18 0.75 GO 57.90 € 2-5 εργάσιμες
4129-18LN 18 0.75 NOGO 55.30 € 15-18 εργάσιμες
4129-18P 18 1.0 GO 51.60 € 2-5 εργάσιμες
4129-18PN 18 1.0 NOGO 42.60 € 15-18 εργάσιμες
4129-18Q 18 1.25 GO 51.40 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-18QN 18 1.25 NOGO 43.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-18R 18 1.5 GO 42.40 € 2-5 εργάσιμες
4129-18RN 18 1.5 NOGO 33.60 € 15-18 εργάσιμες
4129-18T 18 2.0 GO 47.60 € 2-5 εργάσιμες
4129-18TN 18 2.0 NOGO 36.10 € 2-5 εργάσιμες
4129-19G 19 0.5 GO 99.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-19GN 19 0.5 NOGO 86.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-19L 19 0.75 GO 99.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-19LN 19 0.75 NOGO 77.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-19P 19 1.0 GO 88.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-19PN 19 1.0 NOGO 67.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-19R 19 1.5 GO 65.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-19RN 19 1.5 NOGO 54.00 € 15-18 εργάσιμες
4129-20G 20 0.5 GO 58.10 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-20GN 20 0.5 NOGO 44.10 € 15-18 εργάσιμες
4129-20L 20 0.75 GO 58.10 € 15-18 εργάσιμες
4129-20LN 20 0.75 NOGO 57.10 € 15-18 εργάσιμες
4129-20P 20 1.0 GO 51.80 € 2-5 εργάσιμες
4129-20PN 20 1.0 NOGO 42.60 € 15-18 εργάσιμες
4129-20Q 20 1.25 GO 51.40 € 15-18 εργάσιμες
4129-20QN 20 1.25 NOGO 43.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-20R 20 1.5 GO 42.10 € 2-5 εργάσιμες
4129-20RN 20 1.5 NOGO 39.10 € 2-5 εργάσιμες
4129-20T 20 2.0 GO 47.50 € 15-18 εργάσιμες
4129-20TN 20 2.0 NOGO 35.60 € 15-18 εργάσιμες
4129-21L 21 0.75 GO 99.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-21LN 21 0.75 NOGO 99.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-21P 21 1.0 GO 89.00 € 15-18 εργάσιμες
4129-21PN 21 1.0 NOGO 70.00 € 15-18 εργάσιμες
4129-21R 21 1.5 GO 70.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-21RN 21 1.5 NOGO 63.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-22L 22 0.75 GO 58.80 € 2-5 εργάσιμες
4129-22LN 22 0.75 NOGO 57.40 € 15-18 εργάσιμες
4129-22P 22 1.0 GO 52.60 € 2-5 εργάσιμες
4129-22PN 22 1.0 NOGO 43.60 € 2-5 εργάσιμες
4129-22Q 22 1.25 GO 54.10 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-22QN 22 1.25 NOGO 48.50 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-22R 22 1.5 GO 44.00 € 2-5 εργάσιμες
4129-22RN 22 1.5 NOGO 39.90 € 2-5 εργάσιμες
4129-22T 22 2.0 GO 48.60 € 2-5 εργάσιμες
4129-22TN 22 2.0 NOGO 37.30 € 2-5 εργάσιμες
4129-23L 23 0.75 GO 99.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-23LN 23 0.75 NOGO 99.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-23P 23 1.0 GO 86.00 € 15-18 εργάσιμες
4129-23PN 23 1.0 NOGO 70.00 € 15-18 εργάσιμες
4129-24L 24 0.75 GO 73.00 € 15-18 εργάσιμες
4129-24LN 24 0.75 NOGO 57.50 € 15-18 εργάσιμες
4129-24P 24 1.0 GO 58.80 € 2-5 εργάσιμες
4129-24PN 24 1.0 NOGO 49.30 € 2-5 εργάσιμες
4129-24Q 24 1.25 GO 63.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-24QN 24 1.25 NOGO 51.30 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-24R 24 1.5 GO 48.40 € 2-5 εργάσιμες
4129-24RN 24 1.5 NOGO 42.90 € 2-5 εργάσιμες
4129-24T 24 2.0 GO 52.60 € 2-5 εργάσιμες
4129-24TN 24 2.0 NOGO 39.90 € 2-5 εργάσιμες
4129-25L 25 0.75 GO 99.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-25LN 25 0.75 NOGO 99.00 € Κατόπιν Παραγγελίας
4129-25P 25 1.0 GO 81.00 € 15-18 εργάσιμες
4129-25PN 25 1.0 NOGO 66.00 € 15-18 εργάσιμες
4129-25R 25 1.5 GO 70.00 € 2-5 εργάσιμες
4129-25RN 25 1.5 NOGO 56.10 € 2-5 εργάσιμες
4129-25T 25 2.0 GO 93.00 € 15-18 εργάσιμες
4129-25TN 25 2.0 NOGO 55.40 € 15-18 εργάσιμες


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%