Επομενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Rockwell

Η μέθοδος Rockwell είναι μια στατική μέθοδος δοκιμής σκληρότητας, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά:·          

  • Πρόκειται για μια μέθοδο μέτρησης σκληρότητας που υπαγορεύεται από τα πρότυπα ISO 6508, ASTM E18.·          
  • Χρησιμοποιείται για τη δοκιμή σκληρότητας στην μακροσκοπική περιοχή (δύναμη δοκιμής≥49,03 Ν), πιο συγκεκριμένα με δύναμη δοκιμής 29,42 έως 1471 Ν.·          
  • Σχήμα και υλικό διεισδυτή: Ανάλογα με τη συγκεκριμένη μέθοδο Rockwell που χρησιμοποιείται, ο διειεσδυτής είναι είτε ένας κώνος διαμαντιού (με γωνία κώνου 120 °) είτε μια σφαίρα από σκληρό μέταλλο (με 116-inch ακτίνας).

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κλίμακα

Συντομογραφία

Φορτίο

(1kgf=9,81N)

Διεισδυτής

Χρήση

A

HRA

60 kgf

120° σφαιρο -κωνικό διαμάντι

Καρβίδια του βολφραμίου

B

HRB

100 kgf

116-inch-ακτίνα(1.588 mm)  σφαίρα από ατσάλι

Αλουμίνιο, ορείχαλκος και μαλακοί χάλυβες

C

HRC

150 kgf

120° σφαιρο-κωνικό διαμάντι

Σκληροί χάλυβες >ΗR Β100

D

HRD

100 kgf

120° σφαιρο-κωνικό διαμάντι

 

 Αρχή λειτουργίας

Στη μέθοδο Rockwell, η συνολική δύναμη δοκιμής εφαρμόζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εφαρμόζεται μια δύναμη προ φόρτισης που ο διεισδυτής φτάνει σε ένα βάθος h0 μέσα στο υλικό, στην δεύτερη φάση εφαρμόζεται η επιπλέον δύναμη με αποτέλεσμα ο διεισδυτής να φτάσει σε ένα βάθος h1. Η αρχική προ φόρτιση δύναμη συν την πρόσθετη δύναμη δοκιμής δίνει τη συνολική δύναμη δοκιμής (αναφέρεται επίσης ως συνολική δύναμη ή κύριο φορτίο). Η συνολική δύναμη εφαρμόζεται στο δοκίμιο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπου στο πέρας αυτού αφαιρείται η πρόσθετη δύναμη με αποτέλεσμα ο διεισδυτής να κινηθεί προς τα πάνω σε ένα ψηλότερο επίπεδο σε βάθος h2 (εικόνα 2).

Τώρα μπορεί να υπολογιστεί η σκληρότητα Rockwell (HR) χρησιμοποιώντας το υπολειπόμενο βάθος h= h2.- h1 της εσοχής.  

Rockwell αρχή λειτουργίας

Εικόνα 2: Αρχή λειτουργίας μέτρησης σκληρότητας κατά Rockwell.

 Εξήγηση συντομογραφίας 

1. Αριθμητική τιμή σκληρότητας

2. Τα δύο γράμματα "HR", δηλώνουν την μέθοδο Hardness Rockwell.

3. Η ονομασία της κλίμακας Rockwell, ορίζεται από τον συνδυασμό του κύριου φορτίου (συνολική δύναμη δοκιμής) και τον τύπο του διειεσδιτή που χρησιμοποιείται.