Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

Οδηγός για Ρίγες Επιπεδότητας

1. Πρότυπο DIN 874

Ανοχή επιπεδότητας για ρίγες επιπεδότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN 874. Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τους τύπους που δίνονται στον πίνακα. οι ανοχές στρογγυλοποιούνται. Οι ανοχές που καθορίζονται στον πίνακα ισχύουν μόνο αν η στήριξη της ρίγας είναι στα σημεία έδρασης σύμφωνα με το σχέδιο. 

Πρότυπο DIN 874 - Ρίγες Επιπεδότητας

Πίνακας Πρότυπο DIN 874 - Ρίγες Επιπεδότητας

2. Πρότυπο DIN 866

ρίγες ευθύτητας

Ανοχή ευθύτητας για ρίγες μέτρησης της κάτω επιφάνειας της ρίγας. 

Form Α: 10 mm για προστασία και στις 2 άκρες της ρίγας

Form Β: Η ρίγα ξεκινάει απο τα αριστερά με 0 στην άκρη της. Δεξιά έχει 10 mm για προστασία.

Πρότυπο DIN 866 Form A form B

Πρότυπο DIN 866 Form A form B

3. EG Class

 Aνοχές μήκους των εύκαμπτων ριγών, σύμφωνα με το πρότυπο EG.

EG Class πρότυπο