Εργαλεία Μηχανουργείου - Τόρνου - Φρέζας

Μανέλες Τόρνου

Εργαλεία Τόρνου

 • Μανέλες Τόρνου
 • Ατσαλάκια - Λάμες
 • Τσόκ Τόρνου
 • Πόντες Τόρνου
 • Καρδιές Τόρνου
 • Κεντραδόροι
 • Φωλιές, Αντάπορες, Κώνοι
 • Κώνοι για Φιλιέρες
Μέγγενες Φρέζας

Εργαλεία Φρέζας

 • Μέγγενες
 • Δέστρες - Γωνιές Συγκράτ.
 • Πλακίδια Παράλληλα
 • Διαιρέτες
 • Μαγνητικά Τσοκ
 • VBlocks Μαγνητικά
 • Φωλιές, Αντάπορες, Κώνοι
 • Κώνοι Φρέζας
 • Μηδενιστές Κεντραριστές
 • Κεφαλές Boring
 • Collets
 • Τσοκ Δραπάνων
  • Κανόνες Ψηφιακοί DROs

   Διάφορα

  • Φωτιστικά Μηχανουργείου
  • Διανεμητές Σαπουνέλαιου
  • Διαθλασίμετρα
  • Κανόνες Ψηφιακοί DROs
  • Γωνιοτορνευτές
  • Πέτρες Λείανσης
  • Υγρά Κοπής Μετάλλων
   • Μαγνήτες Aνύψωσης

    Μαγνητικά

    • Μαγνήτες Aνύψωσης
    • Μαγνητικά Τραπέζια
    • Απομαγνητιστές
    • Μαγνητικά Παράλληλα
    • VBlocks Μαγνητικά
    • Μαγνήτες Μικροί
    • Μαγνητικά Μπουράτα
    Τρυπάνια

    Κοπτικά Εργαλεία

   • Τρυπάνια
   • Κεντραδόροι
   • Απογρεζωτές - Φρεζάκια
   • Τσοκ Δραπάνων
   • Κονδύλια Φρέζας
   • Collets
   • Κολαούζα
   • Φιλιέρες
   • Υγρά Κοπής Μετάλλων
    • Λίμες

     Λίμες

    • Λίμες
    • Αερόλιμες
    • Superstone
    • Διαμαντοαλοιφές
    • Πέτρες Λείανσης
     • Honing

      Εργαλεία Honing

      • Κεφαλές Honing
      • Πέτρες Honing
      • Λάδι Honing
      • Μηχανήματα Honing
      • Ρεκτιφιέζες
      Σμυριδοτροχοί

      Σμυριδοτροχοί

     • Σμυριδοτροχοί
     • Διαμάντια Καθαρισμού
     • Ζυγοσταθμιστικό Τροχών
     • Μαγνητικά Τραπέζια
     • Παράλληλα Μαγνητικά
     • Απομαγνητιστές