Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

Ζυγοί Ακριβείας

Ζυγοί απλοί και υψηλής ακριβείας εργαστηριακοί. Ακρίβειες απο 1gr έως και 0,001gr. Επίσης διατίθενται και πρότυπα βάρη.