Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr - 9:00 με 18:00
2102231624 - info@organametrisis.gr - 9:00 με 18:00

Ζυγοί Ακριβείας

Ζυγαριες επαγγελματικες ακριβειας. Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή ζυγού είναι το επιθυμητό εύρος, η ανάγνωση, το μέγεθος της πλατφόρμας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, βαθμονομήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν εσωτερικά με πρότυπα βάρη. Εναλλακτικά μπορούν να διακριβωθούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια.