Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

Παχύμετρα Υπερήχων

Παχύμετρα Υπερήχων - UltraSonic Thickness Gauges για τυφλές μετρήσεις σε μέταλλο, γυαλί, πλαστικά. Παχύμετρα υπερήχων με δυνατότητα through coating, που αγνοούν την βαφή.

Οδηγός για Παχύμετρα Υπερήχων

Το παχύμετρο υπερήχων είναι η ηλεκτρονική συσκευή που η αρχή η λειτουργίας στηρίζεται στην εκπομπή και τη λήψη ηχητικών κυμάτων για τη μέτρηση του πάχους ενός δεδομένου υλικού.

Η βασική αρχή...