Επομενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Τραχυμετρα

Τα τραχυμετρα είναι ειδικά όργανα για την μέτρηση της τραχύτητας μιας επιφάνειας.

Οδηγός Αγοράς

Οδηγός Αγοράς Τραχυμέτρου

Οδηγός Αγοράς Τραχυμέτρου

Η τραχύτητα είναι ένα μέτρο της υφής της επιφάνειας. Υπολογίζεται από τις κάθετες αποκλίσεις της πραγματικής επιφάνειας από την ιδανική της μορφή. Εάν αυτές οι αποκλίσεις είναι μεγάλες, η επιφάνεια...