Επομενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Στροβοσκόπια

Τα στροβοσκόπια, χρησιμοποιούνται για την ακριβή μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής περιστρεφόμενων αντικειμένων. Ρυθμίζοντας την συχνότητα του στροβοσκοπίου εως ότου το περιστρεφόμενο αντικείμενο να φανεί ακίνητο επιτυγχάνεται η σωστή μέτρηση περιστροφής.  Οδηγός Αγοράς

Οδηγός Αγοράς για Στροβοσκόπια

Χρηση Στροβοσκοπιο

Ένα στροβοσκόπιο, χρησιμοποιείται για την ακριβή μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής και της συχνότητας περιστρεφόμενων εξαρτημάτων και εξοπλισμού. 

Η συχνότητα φλας ενός στροβοσκοπίου είναι ρυθμιζόμενη για να...