Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

Στροβοσκόπια

Οδηγός για Στροβοσκόπια

Ένα στροβοσκόπιο, χρησιμοποιείται για την ακριβή μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής και της συχνότητας περιστρεφόμενων εξαρτημάτων και εξοπλισμού. 

Η συχνότητα φλας ενός στροβοσκοπίου είναι ρυθμιζόμενη για να εξασφαλιστεί η ακριβής μέτρηση....