Επομενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Συστήματα Ρολογιών - Multi Linear Gages

Ειδικά συστήματα ψηφιακών ρολογιών γράφτη για ταυτόχρονες μετρήσεις. Multi Linear Gage Systems. Συνδεση με οθόνη και δυνατότητα ρύθμισης των επιθυμητών ανοχών-ορίων.