Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

Συστήματα Ρολογιών - Multi Linear Gages

Ειδικά συστήματα ψηφιακών ρολογιών γράφτη για ταυτόχρονες μετρήσεις. Multi Linear Gage Systems. Συνδεση με οθόνη και δυνατότητα ρύθμισης των επιθυμητών ανοχών-ορίων.