Επομενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Μοιρογνωμόνια

Το μηχανουργικό μοιρογνωμόνιο είναι ένα βαθμολογημένο κυκλικό μοιρογνωμόνιο με έναν περιστρεφόμενο βραχίονα. Χρησιμοποιείται για την μέτρηση ή την σήμανση γωνιών. Χωρίζονται στα απλά και στα ακριβείας (λεπτά η δευτερόλεπτα μοίρας) είτε με ρολόι είτε ψηφιακά.