Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

Μικροσκόπια

Μικροσκόπια με φώς, USB με οθόνη TFT. Μεγενθύσεις εύρους 40x 80x 100x 200x