Επομενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Μετρητές Ποιότητας Νερού (Αγωγιμότητα, TDS, pH, Redox..)

Ενας μετρητής ανάλυσης νερού μπορεί να μετρήσει μία ή περισσότερες παραμέτρους όπως pH, αγωγιμότητα, οξειδοαναγωγή, αντίσταση, θολότητα, ολικά διαλυμένα στερεά (TDS) και αλατότητα. Ένας τυπικός μετρητής ανάλυσης νερού έχει πολλά προαιρετικά διαθέσιμα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροδίων, ρυθμιστικών διαλυμάτων και διαλυμάτων βαθμονόμησης.