Επομενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Μετρητές Τάσης Ιμάντα

Ένας μετρητής τάσης ιμάντα χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν ένας εγκατεστημένος ιμάντας μετάδοσης κίνησης έχει τη συνιστώμενη τάνυση  όπως προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή του συστήματος ή του ιμάντα. Επιπλέον εφόσον η τάση του ιμάντα μπορεί να αλλάξει κατά τη λειτουργία ενός συστήματος, θα πρέπει να ελέγχεται και κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης και ελέγχων.