Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

Μαγνητικά Τσοκ, Τραπέζια Συγκράτησης Ρεκτιφίε & Κατεργασία

Μαγνητικά Τραπέζια - Τσοκ συγκράτησης. Για ρεκτιφιέ και ελαφριά κατεργασία. Μαγνητικά συστήματα συγκράτησης για CNC.