Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

Κώνοι για Collets

Οδηγός για Κώνους

Κώνοι Morse

Οι κώνοι Morse βγαίνουν σε οκτώ μεγέθη που προσδιορίζονται από έναν αριθμό μεταξύ 0 και 7. Αυτό συντομεύεται ως MT ακολουθούμενο από ένα ψηφίο, για παράδειγμα ένας Morse κωνικός αριθμός 4 θα ήταν...