Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

Ηχόμετρα

Ηχόμετρα - ηχοδοσίμετρα κλάσης 1 & 2.  Με εσωτερική μνήμη για αποθήκευση σε υπολογιστή. Βαθμονομητές ηχομέτρων για καλιμπράρισμα.. Με φίλτρα στάθμισης A και C.

Οδηγός για Ηχόμετρα

Ποια η διαφορά class 1 και class 2;

Tα πρότυπα κατασκευής των ηχόμετρων είναι το IEC61672-1:2002 ή το BS EN61672-1:2003, όπου καθορίζουν ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων που πρέπει να πληροί...