Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

Χαράκτες

Χαράκτες παχύμετρα, βερνιέροι με ρόδα. Παχύμετρα με σιαγώνες καρβιδίου. Χαράκτες σημαδευτήρια τύπου στυλο. Χαράκτες - Διαβήτες με γραμμογράφηση 0.1mm.