Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

Γωνιές Ακριβείας

Οι γωνιές ακριβείας κυκλοφορούν σε διάφορες ποιότητες (ακρίβεια καθετότητας) με βάση το πρότυπο DIN 875. Οι κατηγορίες αυτές είναι κατά σειρά GG2 (χαμηλότερη) - GG1 - GG0 - GG00 (υψηλότερη).

Οδηγός για Γωνιές Ακριβείας

Το πρότυπο DIN 875 ισχύει για γωνίες ακριβείας επίπεδες, με πατούρα, μοιρών φωτός και για μεγέθη έως και 1500 mm.

Ανοχές Καθετότητας:

Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τους τύπους που παρατίθενται...