Επομενο
2102231624 - info@organametrisis.gr
2102231624 - info@organametrisis.gr

Γερανοζυγοί

Γερανοζυγοί για ανύψωση και ζύγιση 150 κιλά εως και 50 τόννους. Περιλαμβάνουν και τηλεχειριστήριο για λειτουργία εξ αποστάσεως. Για μικρότερες δυνάμεις δείτε τα δυναμόμετρα.

Οδηγός για Γερανοζυγούς

Οι βιομηχανικοί γερανοζυγοί χρησιμοποιούνται για την ζύγιση κρεμασμένων φορτίων. Στην βιομηχανία συχνά εμπλέκονται πολύ βαριά, ενίοτε ογκώδη φορτία, τα οποία δεν είναι πάντα εύκολο να τοποθετηθούν σε ζυγαριές για τον...