Επομενο
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Ανιχνευτές Αερίων

Ο ανιχνευτής αερίων είναι μια συσκευή που ανιχνεύει την παρουσία αερίων, συχνά ως μέρος ενός συστήματος ασφαλείας. Με την  ανιχνευση του αερίου ενας ανιχνευτης μπορεί να ηχήσει συναγερμό στους χειριστές στην περιοχή όπου συμβαίνει η διαρροή, δίνοντάς τους την ευκαιρία να φύγουν. Οι ανιχνευτές αερίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση εύφλεκτων, εύφλεκτων και τοξικών αερίων και εξάντλησης οξυγόνου.